Условия за ползване

Условия за ползване

ефективни от 01.01.2018

1. Общи условия на интернет сайта Kodo.bg, които приемате с неговото използване

Kodo.bg ( което от тук нататък в тези условия ще наричаме с “Кодо”, “Ние”, “Нас” или “Нашите”) предоставя на интернет потребителите ( физически или юридически лица) платформа за публикуване и споделяне на търговски предложения и стимулации под формата на дигитални промоционални кодове, ваучери за техни обекти и връзки към оферти за отстъпки, намаления или безплатни стоки и услуги, намиращи се в техни уеб сайтове или приложения. Промо кодовете, ваучерите и връзките към оферти се публикуват на нашия уеб сайт намиращ се на адрес https://kodo.bg/ ( нашите “Услуги”). За пример част от нашите Услуги е предоставяне на потребителите достъп до ваучери за отстъпка от търговци представляващи трети лица(“Търговци”), които могат да бъдат валидирани под формата на код в онлайн магазини и чрез принтирани копия или сканирани от мобилни устройства в обектите на търговците. С използването на нашите Услуги, вие давате изричното си съгласие и приемате да бъдете правно обвързани и да спазвате всички условия и правила за използване, уредени тук на тази страница и в Декларацията за поверителност на Кодо, независимо дали сте посетител или регистриран потребител на нашите Услуги. Условията за ползване, намиращи се тук на тази страница достъпа и начина за употреба на нашите Услуги и представляват обвързващо правно споразумение между вас и Кодо. Моля прочетете внимателно тези Условия за ползване и нашата Декларацията за поверителност, които може да намерите ТУК. Тези условия не се отнасят за други наши уеб сайтове и приложения за мобилни устройства.

Ако не сте съгласни с тези Условия за ползване и Декларацията за поверителност, моля не използвайте нашите Услуги и напуснете тази страница.

Ние от Кодо може да променяме тези условия, когато счетем за необходимо, както и да добавяме или премахваме функционалности, съдържание или части от Услугата по свое усмотрение във всеки един момент в бъдеще време. Продължаването на употребата и достъпа ви до нашите Услуги след публикувани промени в тези Условия означават, че вие ги приемате и сте съгласни с тях.

Неразрешен достъп, разпространение, възпроизвеждане, копиране, препредаване, публикуване, продажба, експлоатация (търговска или друга) или всяка друга форма на трансфер на която и да е част от Услугите, включително, но и не ограничено до цялото съдържание, услуги, цифрови продукти и инструменти са изрично забранени.

2. Участие в Кодо и ограничения при използването на услугите

2.1 Поверителност и защита на личните данни

Кодо уважава поверителността на личните данни на своите потребители. Декларацията за поверителност на личната информация при изпозлване на нашите услуги може да намерите ТУК и всички начини, по които използваме вашите лични данни са неизменна част от Условията за ползване на Кодо и са инкорпорирани в тях чрез препратки към нея.

2.2 Регистрация

За да използвате определени части от Услугите, може да се наложи да сте регистриран потребител на Кодо. Регистрацията е доброволна и не e условие за използване на нашите Услуги. При регистрация вие гарантирате, че цялата предоставена от Вас информация към Кодо е актуална, точна и пълна и че ще поддържате точността и пълнотата на тази информация своевременно.

За допълнителна информация относно условията за участие в нашата онлайн общност, моля, посетете нашата страница с често задавани Въпроси и отговори.

2.3 Парола и сигурност

Като регистриран потребител на Услугите, може да получите или да сами да посочите потребителско име и парола за вход. Вие изцяло носите отговорност за запазването на поверителността и сигурността на паролата (ите) и профила (ите). Давате съгласие, че Вие сте индивидуално и изцяло отговорни за всички действия и публикации, направени от Вашия профил или съответно профили. Всички профили, които създавате, не са прехвърляеми. Вие се съгласявате незабавно да уведомите Кодо, ако установите неразрешено използване на профила (ите).

2.4 Съдържание на сайта, създадено от потребители на Кодо

Кодо не филтрира предварително и не преглежда редовно съдържанието на сайта, предоставено и създадено от неговите потребители. Въпреки това, Кодо има абсолютно право (но не и задължение) да премахва без предизвестие всяко публикувано съдържание, което е неактуално, грешно, подвеждащо или не отговаря на истината.

С публикуването на каквото и да е съдържание в Кодо, вие гарантирате че притежавате пълни права, позиция и интерес за неговото публикуване, включително и неограничено до:
* притежание на съгласие, разрешение или лиценз от трети страни, необходими за публикуване, препращане или разпространение на създаденото от вас съдържание в Кодо.
* създаденото от вас съдържание е обществено достъпно и представлява публично достояние.
* употребата на създаденото от вас съдържание е справедлива спрямо собственика и не накърнява правата му.

Вие също така декларирате и гарантирате, че публикуваното от вас съдържание не накърнява или не представлява нарушение на патент, авторски права, търговска тайна, търговска марка, право свързано със защитена информация или лични данни, право на публичност, морални права или друго право върху интелектуалната собственост на физическо или юридическо лице или по друг начин представлява нарушение на споразумение с трети лица.

Също така вие се задължавате да не публикувате в Кодо никое от следните видове съдържание:

*  съдържание за пълнолетни, порнография, сексуални или голи изображения;
*  съдържание, съдържащо изричен, вулгарен или нецензурен език;
*  съдържание, насърчаващо омраза, злоупотреба или разрушителни действия;
*  съдържанието, насърчаващо незаконни дейности или предимно политическо, религиозно, психическо или метафизично съдържание;
*  съдържание, насърчаващо или водещо към пиратски софтуер;
*  съдържание, което е създадено с цел фишинг, незаконно събиране на информация и лични данни или разпространение на злонамерен софтуер;
*  съдържание, което е пренебрежително към друго физическо или юридическо лице;
*  съдържание, което е в нарушение на който и да е закон или регламент;
*  всяко друго съдържание, което е или може да се счита за неподходящо, несвързано или обидно, като за такова е счетено от нас.

2.5 Лиценз за употреба на вашето съдържание от Кодо

Чрез публикуване или създаване на съдържание в Кодо или чрез предоставянето на обратна връзка, предложения, идеи и други действия, Вие давате на Кодо неизключителен, безвъзмезден, постоянен и световен лиценз за използване на вашето съдържание включващ, но неограничен до:

* (a) лицензионните права за копиране, разпространяване, предаване, публично излъчване, публично изпълняване, възпроизвеждане, редактиране, превеждане и преформатиране на съдържанието и / или включването му в колективно произведение , и

* (б) правото да прехвърляме предоставените на Кодо лицензионни права на други лица. Вие също се отказвате от всякакви морални права към това съдържание в полза на Кодо. За по-голяма точност това означава, че освен всичко друго, Кодо има правото да използва всякакви идеи, които представяте (включително идеи за нашите продукти, услуги, публикации или рекламни кампании) по какъвто и да е начин, който намерим за подходящ, без известие или каквото и да е задължение към вас.

2.6 Действия на потребителите срещу нашите Услуги

Кодо ви дава ограничен, неизключителен, непрехвърляем лиценз за достъп и използване на Услугите, предоставяни от Нас, само за лична употреба и удоволствие, единствено по начина разрешен в настоящите Условия за ползване. Категорично са забранени опитите или извършването на потенциално опасни действия, насочени срещу Услугите, включително, но и без ограничение до едно или повече от следните действия:

* използване на Услугите в нарушение на всяко друго споразумение, по което сте страна, включително и без ограничение до всяко трудово правоотношение, по което може да сте страна;
* причиняване, разрешаване или подпомагане, на което и да е друго лице да се представя за вас;
* споделяне на пароли или данни за вход в Кодо с друго лице;
* влизане в сървър, за което нямате право на достъп;
* манипулиране на идентификатори или представяне по друг начин на трето лице, погрешно представяне на вашата самоличност или принадлежност, към което и да е физическо или юридическо лице;
* емулиране или фалшифициране на използването на Услугите;
* нарушаване или опит за нарушаване на системите за сигурност на Услугите;
* използване на ръчен или автоматизиран софтуер, устройства, скриптове, роботи или други средства или процеси за достъп, извличане, обхождане или събиране на информация по всички страници, съдържащи се в Кодо;
* вкарване на вируси, червеи, софтуер, троянски коне или друг подобен вредоносен код в Услугите;
* намеса или опит за намеса в използването на Услугите, от който и да е друг потребител, домакин или мрежа, включително и без ограничение до вкарване на вирус, опити за претоварване или сриване на Услугите чрез неограничен брой заявки към сървърите, СПАМ и други;
* употреба, разрешаване или подпомагане на машини, ботове или автоматизирани услуги за достъп или използване на Услугите без изричното писмено разрешение на Кодо;
* нарушаване на операциите, функционалността или сигурността на Услугите;
* опит за заобикаляне или нарушаване на всички правила и Условия за сигурност на нашите Услуги, свързани със защитата на цифровите материали и данни;
* опит за проследяване, сканиране или тестване на уязвимостта на Услугите или свързаната с тях система или мрежа или нарушаване на мерките за сигурност;
* злоупотреба, измама или друг вид действие, което води до вреди и нарушаване на функционирането на Услугите;
* събиране или извличане на имейл адреси или друга информация за контакт с други потребители или клиенти на Услугите по електронен път или по друг начин и с други средства;
* р) обратно реверсно инженерство, декомпилация, разглобяване, дешифриране или по друг начин опит за извличане на изходния код на всякаква интелектуална собственост и технологии, използвани за предоставяне на Услугите;
* създаване на огледално копие или всичко друго, имитиращо външния вид или функцията на нашите Услуги;
* дълбоко свързване (deep linking), към която и да е част от тези Услуги без нашето изрично писмено разрешение;
* неправомерно или злонамерено действие срещу търговските интереси или репутацията на Кодо и търговците, популяризирани чрез нашите Услуги;
* хипервръзка към Услугите от всеки друг уебсайт без първоначалното и постоянно наше съгласие;
* използване на услугите или на каквото и да е част от съдържанието му за рекламиране или привличане към каквото и да е друго съдържание с търговска, политическа или религиозна цел или намиращо се в пряка или непряка конкуренция с Кодо;
* препродаване или промяна на целта на Вашия достъп в Кодо или на покупки, извършени чрез Услугите;
* използване на Кодо или на някой от неговите ресурси, за да бъдат приканени други интернет или наши потребители, търговци и бизнес партньори на Кодо да станат потребители или партньори на други онлайн или офлайн услуги, пряко, косвено или потенциално конкурентни на Кодо. Забраната се отнася и не е ограничена до агрегиране на текущи или изтекли, по-рано предлагани чрез нашите Услуги промо кодове, ваучери, талони, оферти и всякакъв друг вид търговски предложения и стимулации за покупка или регистрация.

Действия от ваша страна, нарушаващи системната или мрежова сигурност могат да доведат до гражданска или наказателна отговорност. Вие давате пълното си съгласие, че е ваша собствена отговорност да инсталирате антивирусен софтуер и всякакви други средства за защита срещу вируси, троянски коне, червеи или други компютърни програми, предназначени да повредят, унищожат или нарушат функционалността и работата на вашия компютър.

2.7 Съобщение във връзка с упражняването на родителски контрол

Кодо Ви уведомява, че съществуват средства, които биха улеснили упражняването на родителски контрол от ваша страна(като например компютърен хардуер, софтуер или филтърни услуги) и те могат да ви помогнат да ограничите достъпа на вашите деца до нашите Услуги или съдържание, което би навредило на непълнолетни. Информация, за доставчици на такава средства за защита е достъпна в Интернет.

3. Съдържание

3.1 Точност на информацията в Кодо

Кодо не дава гаранция и няма никакви задължения свързани с точността, верността, истиността или валидността за употреба на офертите споделени или публикувани чрез нашите Услуги, включително отнасящо се и без ограничение за всички промо кодове, ваучери, купони, отстъпки, намаления и всякакъв друг вид търговски предложения. Също така ние от Кодо не носим отговорност и не даваме никаква гаранция, че всяка трета страна, представляваща физическо или юридическо лице, ще приеме, уважи и изпълни каквито и да е търговски предложения, промо кодове, ваучери, талони, купони, отстъпки, отстъпки и т.н., публикувани и достъпни чрез нашите Услуги.
Кодо не носи никаква отговорност за възвръщането или предоставянето на каквато и да е парична стойност и каквото и да е друго, намиращо се в описанието на оферти, промо кдове, ваучери, купони, талони, отстъпки, намаления и други предложения, публикувани от когото и да е чрез нашите Услуги.
Кодо не носи никаква отговорност за промяната на информацията в сайтове или магазини на трети страни, включително, но и не само свързана с информация за отстъпки, цени, наличност, годност за употреба, валидност и условия на офертите и всичко друго. Ние от Кодо не можем и не преглеждаме, валидираме и проверяваме всички материали и информация, предоставяни на потребителите чрез нашия уебсайт или тези намиращи се на уебсайтове на трети страни, свързващи или свързани, с която и да е част от нашите Услуги. Кодо не гарантира, че услугите, или каквито и да било функции и информация, които се съдържат в Кодо ще бъдат достъпни непрекъснато, ще бъдат без грешки и те ще бъдат отстранявани веднага след откриването им, както и че нашите Услуги или сървърът, чрез който ги предоставяме, са чисти от компютърни вируси.
ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПОСЛЕДИЦИ КОДО ИЛИ НЕГОВИТЕ СЪТРУДНИЦИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ЩЕТИ (В СЛЕДСТВИЕ, ПРЕКИ, СЛУЧАЙНИ, НЕПРЕКИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ДРУГИ), ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ В КАКВАТО И ДА Е ВРЪЗКА С ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ТРЕТИ СТРАНИ, ПУБЛИКУВАНИ В САЙТА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СЕ ОСНОВАВАТ НА  ДОГОВОР С ТЯХ, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ ИЛИ ДРУГИ ТЕОРИИ НА ОТГОВОРНОСТТА И НЕЗАВИСИМО ДАЛИ НИЕ ОТ КОДО СМЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАБЕЛЕЖКА, ЧЕ ПОЯВАТА НА ТАКИВА ЩЕТИ Е ВЪЗМОЖНА.

3.2  Свързано съдържание и връзки

Всички връзки с друго съдържание към или от Кодо не означават по никакъв начин, че ние одобряваме, препоръчваме или имаме някаква връзка с уебсайт на трета страна. Вие давате пълното си съгласие, че Кодо не носи отговорност за съдържание, до което сте достигнали чрез нас или вреди, които сте претърпели от уеб сайт на трета страна, който по някакъв назин е свързан с нас. Други уебсайтове, които посещавате чрез връзки в Кодо могат да събират и обработват информацията, която получават за вас по различен начин. Поради това ви репоръчваме винаги да прочетете внимателно правилата за поверителност на личната информация и условията за ползване на всеки един уебсайт, който посещавате.

3.3 Информация за търговските марки в Кодо

Вие давате пълното си съгласие, че всички принадлежащи на Кодо запазени търговски марки, търговски наименования, марки за услуги, лого и други характеристики на марката на Кодо (включително, без ограничение, “Kodo” и “ Спестявай винаги”) които се показват чрез Услугите (общо „Марки“), са търговски марки и са собственост на Кодо. Вие се съгласявате да не ги показвате или използвате по какъвто и да е начин без предварителното разрешение на Кодо. Търговските марки на търговците са собственост на съответния търговец. Показването на търговска марка на търговец чрез Услугите не означава непременно, че Кодо има принадлежност или взаимоотношения с търговеца.

3.4 Интелектуална собственост

Всички права и наименования в Кодо, включително технологията и търговските тайни, съдържащи се в тях, както и всякакви разработки, намиращи се във връзка с тези Условия за ползване, включително всички авторски права, патенти, търговски тайни и други права на собственост, както и каквито и да е производни на тях, принадлежат единствено и само на Кодо или неговите лицензодатели и вие нямате никакви права свързани нещо от гореизброените. Вие приемате, че Услугите на Кодо представляват ценна търговска тайна и / или са поверителната информация на Кодо или неговите лицензодатели. Нищо описано в настоящите Условия или друго ви предоставя цялостно или частично право на собственост върху съдържание в нашите Услуги. Цялото съдържание и материали, включени в Кодо, като текст, графики, лога, икони на бутони, изображения, аудио клипове, информация, данни, формуляри, фотографии, графики, видеоклипове, шрифтове, графики, музика, звуци, други материали и софтуер ( нашите ”Произведения“) са собственост на Кодо, неговите лицензодатели или приложимите в случая трети страни притежатели на права(като например Търговците) и са защитени от авторски права, права по търговски марки и тайни или други права на собственост и тези права са валидни и защитени във всички възможни форми, медии и технологии, съществуващи сега или разработвани в бъдеще време. Всички произведения в Кодо са защитени с авторски права като отделни произведения и като колективно произведение по законите за авторското право и международните договори, а Кодо притежава авторско право при подбора, съгласуването, подреждането и подобряването му. Вие не можете да променяте, премахвате, изтривате, увеличавате, добавяте, публикувате, предавате, адаптирате, превеждате, участвате в прехвърлянето или продажбата, създавате производни произведения или по някакъв начин експлоатирате някое от произведенията в Кодо, изцяло или частично. Всяко друго използване, освен предвиденото тук, включително възпроизвеждането, модификацията, разпространението, предаването, адаптацията, преводът, преиздаването, показването или представянето на произведенията, освен ако това не е специално разрешено тук, е строго забранено. Разбирате и признавате, че неоторизираното използване или копиране на патентованите продукти и услуги, предоставени съгласно настоящите Общи условия, може да причини непоправими вреди на Кодо, неговите лицензодатели и трети страни притежатели на права върху материали намиращи се на този сайт.

3.5 Политика за авторското право

Процедура по известяване и изтегляне на съдържание

Част от нашата политика е да отговорим и реагираме бързо на ясни съобщения за предполагаемо нарушение на авторски права. В този раздел описваме информацията, която трябва да присъства в тези известия към нас.

Ние очакваме, че потребителите на която и да е част от нашите Услуги ще спазват приложимите закони за авторското право. Ако ние от Кодо получим подходящо уведомление за нарушение на авторски права, отговорът ни на такива известия се изразява в премахване или деактивиране на достъпа до съдържание или материали, за които се твърди, че са обект на предполагаема нарушаваща дейност, независимо дали ние е възможно да носим отговорност за такова нарушение съгласно приложимото право.

Ако премахнем или деактивираме достъпа до услугите в отговор на такова известие, ще направим опит за връзка със собственика или администратора на засегнатия сайт или съдържание. Също така може да документираме съобщения от комуникацията за предполагаемо нарушение, по което сме предприели действия.

Изпратете вашето съобщение на contact@kodo.bg

След получаване на надлежно уведомление за твърдяно нарушение ние от Кодо ще следваме следните стъпки описани тук:

Съобщение за нарушение

Ако смятате, че вашата работа или друго съдържание е било копирано по начин, който представлява нарушение на авторски права или вашите права върху интелектуална собственост са били нарушени по друг начин, моля посочете следната информация в писмено съобщение (за предпочитане по електронната поща) на посочения по-горе адрес за връзка.

1. Идентифицирайте точно защитеното с авторски права произведение или материала, за който се твърди, че нарушава или е обект на нарушаваща дейност и който трябва да бъде премахнат или достъпът до който трябва да бъде деактивиран, както и достатъчно разумна информация, за да позволи на Кодо да намери материала в страниците на Услугите.
2. Дайте достатъчно информация която, да позволи на Кодо да се свърже със страната, подала жалбата, като например адрес, телефонен номер или имейл адрес, на който може да бъде осъществена връзка с жалбоподателя;
3. След което напишете следното изявление: „Считам най-добросъвестно, че използването на материала по оплакването не е разрешено от собственика на авторските права, неговия представител или от закона. Разбирам възможността, да ми бъде потърсена отговорност в случай че предоставям невярна информация и ясно заявявам, че цялото съдържание в моето уведомление отговаря на истината, аз съм собственик на авторските права или съм упълномощен да действам от името на собственика на изключителното право, за което се твърди, че е нарушено”.
4. Физически или електронен подпис на собственика или на лице, упълномощено да действа от името на собственика на изключителното право, за което се твърди, че е нарушено.

Моля, имайте в предвид, че може да бъдете отговорни за вреди, претърпени от компанията (включително разходи и адвокатски хонорари), ако представите, че даден материал нарушава авторски права и това не отговаря на истината. Ако не сте сигурни дали материалите, които са налице онлайн, нарушават авторските ви права, ще Ви препоръчаме първо да се консултирате с адвокат.

При случаи на моногократни нарушения, ние от Кодо при наличие на подходящи обстоятелства и по свое усмотрение, ще се опитаме да деактивираме и / или да прекратим достъпа на потребители, които са повтарящи се нарушители.

4. Отказ от отговорност, освобождаване и ограничаване на отговорността

4.1 Отказ от отговорност

УСЛУГИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОТ КОДО “ТАКИВА КАКВИТО СА” И „КОГАТО Е ВЪЗМОЖНО ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ”. КОДО НЕ Е ПРЕДСТАВИТЕЛ И НЕ ПРЕДОСТАВЯ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ЯСНО ИЗРАЗЕНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАБОТАТА НА УСЛУГИТЕ, ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, МАТЕРИАЛИТЕ ИЛИ ПРОДУКТИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ. ВИЕ ДАВАТЕ ПЪЛНО СЪГЛАСИЕ И КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАТЕ НАШИТЕ УСЛУГИ НА СВОИ СОБСТВЕН РИСК.

4.2 Освобождаване от отговорност

ВИЕ САМИ НОСИТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВАШИТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ТЪРГОВЦИ И ДРУГИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА КОДО. В границите на закона, Вие освобождавате Кодо от каквито и да било претенции или отговорности, свързани с продукт или услуга на търговец, действия или бездействия от страна на търговеца, включително неспазването от страна на търговеца на приложимото законодателство.

4.3 Ограничаване на отговорността

КОДО НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ВРЕДИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАШИТЕ УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ДО ДИРЕКТНИ, НЕПРЕКИ, СЛУЧАЙНИ, ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ.

4.4 Приложимост

В НЯКОИ СЛУЧАИ ЗАКОНИТЕ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ПЪЛНИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА И АКО ТАКЪВ ТЕКСТ Е ПРИЛОЖИМ, НЯКОИ ОТ ПО-ГОРЕ ОПИСАНИТЕ ОТКАЗИ, ИЗКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ, МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВАС И Е ВЪЗМОЖНО ДА ИМАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА.

5. Разрешаване на спорове

5.1 Приложимо законодателство при правни спорове

Тези условия и всеки съдебен спор („иск“), произтичащи от или свързани с тези условия, се уреждат от законите на България и приложимото Европейско законодателство.

6. Други

6.1 Обезщетения

Вие приемате и се съгласявате да обезщетите Кодо или негови служители, при каквито и да е вреди, включително разходи и адвокатски хонорари, възникнали от искове или искания, направени от Вас или трети лица във връзка с използването на Услугите, нарушаването на тези Условия, нарушение на интелектуална собственост или друго право, на което и да е физическо или юридическо лице или произтичащо от или свързано с продукти или услуги, закупени от Вас във връзка със Услугите.

6.2 Прекратяване на услугата

Кодо отказва всякаква отговорност във връзка с наличността за употреба, навременността, сигурността или надеждността на Услугите. Кодо си запазва правото да променя, спира или преустановява Услугите или достъпа до Услугите без предупреждение по всяко време и без никаква отговорност към вас.

Тези условия представляват цялостното споразумение между страните по отношение на употребата на Кодо и заменят всички предходни споразумения, писмени или устни до този момент. Въпреки това, Кодо може да извършва допълнителни услуги и дейности, които изискват отделни или допълнителни условия. Такива различни Условия за ползване се предоставят чрез индивидуалния проект или услуга и не са разгледани тук. Ако дадена част от това споразумение бъде определена от съд на компетентна юрисдикция за незаконна, недействителна или неприложима, неприложимата разпоредба ще бъде изменена, така че да я направи изпълнима и ефективна доколкото това е възможно, за да се изпълни съдебното решение. Ако съд установи, че изменената разпоредба е невалидна, незаконна или неприложима, валидността, законността и приложимостта на останалите условия в настоящото споразумение няма да бъдат засегнати по никакъв начин.

Kodo.bg - Всички Оферти с Промо Код за Отстъпка