Декларация за Поверителност

Декларация за поверителност

Тази декларация за поверителност („Декларация за поверителност“) обяснява как Кодо (“Кодо”, “Нас“ и “Ние“) събира и използва информация, когато взаимодействате чрез уебсайта на Кодо, публикуван на адрес www.kodo.bg ( нашите “Услуги“). Тази Декларация за поверителност не важи за други уебсайтове свързани с Кодо или за приложения на мобилни устройства.

Моля, прочетете внимателно тази политика за поверителност на личната информация. Тази Декларация за поверителност замества и изменя последната версия на тази Декларация за поверителност за всички потребители. Ако не сте съгласни с нашите практики и начина, по който работят нашите Услуги, моля, не се регистрирайте, абонирайте за информационни съобщения или взаимодействайте по друг начин с Услугите ни.

Моля, свържете се с нас ако имате допълнителни въпроси или коментари относно нашите практики за поверителност на личните данни или тази Декларация за поверителност. Можете да се свържете с нас по пощата на следния адрес: contact@kodo.bg

 Информацията в тази Декларация за поверителност уреждаща нашата политика за работа с лични данни е организирана както следва:

1. Видове лична информация, която събираме
2. Как Кодо достига и събира лична информация
3. Как Кодо използва лична информация
4. Кога и защо Кодо разкрива лична информация
5. „Бисквитки“ и свързаните с тях технологии
6. Вашият избор
7. Достъп и коригиране на личната ви информация
8. Сигурност на личната информация
9. Уведомление за потребители от държави извън България
10. Практики за защита на личните данни на трети страни
11. Нашите онлайн общности
12. Промени в Декларацията за поверителност
13. Защита на децата

1. Видове лична информация, която получаваме

Личната информация е информация, която може да се използва за идентифициране, локализиране или контакт с физическо лице. Тя включва и друга информация, която може да бъде свързана по някакъв начин с лична информация. В процеса на предоставяне на нашите Услуги, ние от Кодо може да получим и съхраняваме следните видове Лична информация:

* Информация за връзка, която ни позволява да комуникираме с вас, като вашето име, пощенски адрес, имейл адреси, имена на потребителски акаунти в социалните мрежи, телефонни номера или други адреси, на които получавате съобщения от или от името на Кодо.

* Свързана информация, която ни помага да разберем кои сте и какви ваучери, промо кодове и оферти биха представлявали интерес за вас. Това може да включва начин на живот, информация за предпочитания и интереси, информация, събрана при взаимодействия чрез социални мрежи (например чрез Facebook Connect); и демографска информация (напр. възраст и пол).

* Информация при използване на Услугите за начина, по който взаимодействате със Услугите, като например ваучерите и офертите, които наблюдавате и използвате, предпочитаните от вас магазини, вашите абонаменти за имейл и други съобщения, използвани наши приложения; и взаимодействието ви с търговците, търговските партньори и доставчиците на услуги на Кодо.

* Информация за местоположението, за да ни помогнете да Ви предложим ваучери и оферти от близки до вас търговци, ако имате и сте осъществили достъп до услугите чрез мобилно устройство или интернет браузър и сте разрешили да бъдат предават данни за местоположението ви.

2. Как Кодо получава лична информация

При употребата на Кодо може да получим от вас Лична информация, когато се абонирате за нашия бюлетин по електронна поща, направите запитване чрез нашия формуляр за контакти или по друг начин за комуникация и взаимодействие със Услугите ни. Например, може да се наложи да ни предоставите информация за контакт или информация за връзка, за да се регистрирате и участвате в игри или конкурси с награди.

Ние генерираме информация за вас, когато използвате нашите услуги. Например, можем да видим ваучерите, промо кодовете и офертите, които разглеждате, споделяте или осребрявате, както и коментарите, които правите на нашите страници в социалните мрежи. Използваме „бисквитки“ и свързаните с тях технологии, за да събираме информация чрез браузъра на компютъра за това как използвате услугите ни и уебсайтовете на нашите партньори. Можете да прочетете повече за „бисквитките“ и другите технологии в секцията „Бисквитки“ и „Свързани технологии“.

Също така ние получаваме Информация при използване на Услугите, ако се свържете с нас по телефона, електронната поща, взаимодействате със страниците ни в социалните мрежи или други методи за комуникация, например с цел подобряване на обслужването на нашите потребители.

Ако използвате профили в социалните мрежи, мобилно устройство или друг начин за комуникация поддържан от трети страни, за да взаимодействате с Кодо или нашите страници, тази платформа има своя собствена Декларация за поверителност, която урежда използването на лична информация, свързана с нея. Ако имате въпроси относно настройките за сигурност и поверителност на мобилното си устройство, моля, направете справка с инструкциите на мобилния си оператор или производителя на устройството, за да научите как да коригирате настройките си.

Понякога е възможно да получим допълнително лична информация свързана с тази, която вече имаме за вас. В такива случаи за вас ще генерираме само информация, за която вече сте дали съгласие за споделяне с нас. Една от причините, по които събираме допълнително свързана лична информация от своите потребители, е за да разберем по-добре какво представлява интерес за вас и да подобрим Услугите, които ви предоставяме.

3. За какво Кодо използва лична ви информация

Kodo използва лична информация, за да:

 • * Оперираме и подобряваме нашите Услуги;
 • * Предоставя на потребителите си ваучери, оферти, промо кодове и талони за отстъпка при закупуване на стоки и услуги от търговци, като тези услуги могат да бъдат базирани на променливи като заявени и очаквани потребителски интереси, лични характеристики или местоположение на потребителя;
  * Оценка за допустимостта потребителите да получат определени ваучери, промо кодове и оферти за продукти или услуги, за които търговците са поставили конкретни условия;
  * Анализ на различни видове ваучери, купони, промо кодове, оферти, продукти или услуги, които могат да представляват интерес за потребителите.
  * Осигуряване на потребителска поддръжка в Услугите ни, включително на нашите търговци или бизнес партньори;
  * Създаване на потребителски профили, които могат да съдържат предполагаеми изводи за тях като възрастов диапазон, обхват на доходите, пол и интереси;
  * Изпълняване на заявки за услугите на Кодо;
  * Комуникация и предоставяне на допълнителна информация, която може да ви интересува за Кодо, нашите търговски и бизнес партньори, като например новини за Кодо, специални оферти, ваучери и промо кодове, съобщения и маркетингови материали;
  * Изпращане на напомняния, технически съобщения, актуализации, предупреждения за сигурност и бюлетини, поддръжка и административни съобщения или маркетинг;
  * Предоставяне на реклами към Вас чрез услугите, сайтовете на трети страни, имейл съобщенията, приложенията или други методи за комуникация;
  * Администриране на проучвания, лотарии, състезания или други промоционални дейности или събития, спонсорирани и организирани от нас или нашите партньори;
  * Управляване и извършване на нашите ежедневни бизнес нужди и процеси като администриране на уебсайтове, анализи, предотвратяване на измами, Условия за ползване или спазване на закона;
  * Регистрация за специални оферти от трети страни чрез Услугите; и
  * Изпълняване на други цели, за които сте информирани предварително и за които сте съгласни.

4. Кога и защо Кодо е възможно да разкрие лична информация

Можем да споделим Личната Ви информация, когато това се изисква или разрешава от закона, както в случаите описани по-долу:

 • * Със свързани дружества (например дъщерни дружества и други компании, собственост на или контролирани от Кодо), които могат да използват личната информация само за целите, описани в раздел 3 по-горе;
  * С нашите доставчици на услуги, които ни помагат да изпълняваме целите, описани в раздел 3 по-горе, като изпращане на имейли от наше име или обработка на информация за анализ на употребата на нашите услуги. Въпреки, че те може да бъдат компании извършващи своята дейност извън ЕС, всички доставчици на услуги са обвързани със закон или договор за защита на личната информация и имат право да използват личната информация в съответствие с регулаторните рамки и условията на нашите споразумения за услуги с тях;
  * С търговци, но само в случаите, когато сте използвали ваучери и промо кодове предложени от търговеца или сте участвали в оферта, конкурс или друга дейност, спонсорирана или предлагана чрез Кодо от името на търговеца;
  * С търговските партньори на Кодо или рекламодателите, като част от оферта, конкурс или друга дейност, която се предоставя от или във връзка с Кодо и неговите бизнес партньори и в която сте избрали да участвате;
  * При сливане, придобиване или по друг начин, който: подкрепя продажбата или прехвърлянето на бизнес активи, дава възможност да упражняваме нашите права или да защитаваме собствеността си, да защитаваме правата, собствеността или безопасността на други лица и да разследваме измами, да отговаряме на искания от регулаторни органи, според нуждите за поддържане на функциите по одит, спазване на вътрешните правила за работа и корпоративно управление. Ние също така е възможно да разкриваме лична информация, за да се защитим в съдебни спорове или регулаторни действия, когато това се изисква по закон или в отговор на призоваване в съдебен процес, включително от правоохранителните органи, регулаторните органи и съдилищата в България. Ако Кодо участва в сливане, придобиване или продажба на всички или на част от активите си, ще бъдете уведомени по електронната поща и / или чрез поместено видно известие в една или повече от нашите Услуги, където ще бъде отразена всяка промяна в собствеността или използването на вашата лична информация , както и всички възможни решения относно вашата лична информация.
  * В други случай и за други цели след получено от вас съгласие.

Насърчаваме активно всички търговци и партньори на Кодо да приемат и публикуват свои декларации за поверителност. Употребата на личната ви информация от такива страни обаче се урежда от техните собствени политики за поверителност и те не подлежат на нашия контрол. Когато решите да взаимодействате с търговец или бизнес партньор на Кодо, Ви препоръчваме да прочетете всякакви правила за поверителност, които те са публикували на уебсайта си.

Също така ние може да разкрием информация за вас, която не е лична. Например, можем да предоставим на нашите търговци, бизнес партньори и други трети страни отчети, съдържащи обобщени и статистически данни за нашите потребители.

5. Бисквитки и други свързани технологии

Когато използвате нашите услуги, ние събираме определена информация по автоматизиран или електронен път и използваме технологии като „бисквитки“, пикселни маркери и инструменти за анализ активности чрез уеб браузъри и записи в уеб сървъри. Когато използвате нашите услуги, браузърът и устройствата ви комуникират със сървъри, управлявани от нас, нашите бизнес партньори и доставчици на услуги, за да координираме и записваме интеракциите ви и задоволим желанията ви за употреба на наши услуги и информация.

Например, когато имате достъп до нашите услуги, Кодо и нашите доставчици на услуги могат да поставят „бисквитки“ на компютрите или мобилните ви устройства. Тези „бисквитки“ могат да включват и средства за проследяване на транзакциите с търговец и може да включват технология за проследяване от трета страна – оператори на  партньорски мрежи като Profitshare и 2Performant. „Бисквитките“ ни позволяват да ви разпознаваме, когато се връщате на сайта, и да следим интересите ви, за да ви осигурим персонализирано преживяване. Те също така ни помагат да предотвратяваме и откриваме определени видове измами. „Бисквитката“ е малко количество информация, която уеб сървър изпраща на вашия браузър, който съхранява информация за Вашите предпочитания и използването на Услугите. Някои „бисквитки“ съдържат серийни номера, които ни позволяват да свържем вашата дейност с Услугите с друга информация, която съхраняваме за вас в потребителския ви профил или свързана с другите Ви взаимодействия със Услугите.

Някои бисквитки са временни, докато други могат да бъдат конфигурирани да пазят информация по-дълго. „Бисквитките“ за „сесия“ са временни „бисквитки“, използвани по различни причини, например за управление на показванията на страници. Браузърът ви обикновено изтрива бисквитките за сесии, след като излезете от браузъра си „Бисквитки“, които се съхраняват на компютрите или мобилните ви устройства дори и след като излезете от браузъра си използваме за редица цели, като например извличане на определена информация, която сте предоставили преди (например потребителски идентификационен номер, ако сте поискали да бъдете запомнени) и да съхраняваме предпочитанията ви.

Пикселните маркери са малки графични изображения, поставени на страниците на уебсайта или в нашите имейли, които ни позволяват да определим дали сте извършили конкретни действия. Когато отворите тези страници или отворите имейл съобщения, пикселните маркери генерират уведомление за това действие, което изпращат към нас или нашите доставчици на услуги. Тези инструменти ни позволяват да измерваме нашите комуникации с потребителите и да подобряваме нашите уеб страници и промоции.

Ние получаваме много различни видове информация от „бисквитки“ и други технологии. Например, може да получим информация за устройствата, които използвате за достъп до нашите услуги като вида на операционната система, модела на мобилното си устройство, типа на браузъра, домейна и други системни настройки, както и езика, който използва вашата система и страната и часовата зона на вашето устройство. Браузърите рутинно изпращат тези типове информация до уеб сървърите. Нашите сървъри също така записват адресите на интернет протокола („IP“) на устройствата, които използвате, за да взаимодействате със услугите. IP адресът е уникален идентификатор, който устройствата използват, за да се идентифицират и общуват помежду си в Интернет. Също така е възможно да получим информация за уебсайта, който сте посетили, преди да сте посетили нашите услугите и уебсайта, който посещавате, след като напуснете услугите ни, ако тази информация се предоставя от браузъра ви.

Почти цялата информацията, която събираме, използвайки „бисквитки“ и други инструменти, се използва по начини непозволяващи идентификация на потребителя, без никакво обвързване и референция към лична информация. Например, използваме информацията, която събираме за потребителите, за да оптимизираме услугите си и да разберем моделите на входящия трафик и използването на сайта. В редките случаи, когато събраната информацията, чрез „бисквитки“ и свързаните с нея технологии се свързва с лична информаци, ние използваме тази информация, според описаните в тази Декларация за поверителност начини.

Кодо има взаимоотношения с рекламни компании, които пускат реклами на трети страни на нашия сайт или от наше име пускат реклами на други уебсайтове и изпълняват функции по проследяване и отчитане на услугите ни и рекламите ни. Ние не споделяме Лична информация с рекламните компании и техните рекламодатели, те обаче могат автоматично да събират информация за посещението ви в нашите Услуги и други уебсайтове, IP адреса ви, доставчика ви на интернет услуги и браузъра, който използвате, за да посетите нашите Услуги. Те правят това с помощта на „бисквитки“ и други технологии, като събраните данни могат да бъдат използвани, наред с други неща, за предоставяне на реклами, насочени към вашите интереси и анализ на използването и посещаването на нашите Услуги или другите уебсайтове, работещи с тези рекламни компании. Тази Декларация за поверителност не обхваща методите за събиране или използването на събраната от тези рекламни компании информация и Кодо не носи отговорност за „бисквитките“ или филтриране на съдържанието в рекламите на трети страни. Препоръчваме ви да прегледате декларациите за поверителност на тези рекламни компании, за да научите повече за това как те използват ”бисквитки“ и други технологии. Ако искате да получите повече информация за тази практика и как може да ограничите използването на тази информация от рекламодатели и рекламни мрежи, моля, посетете http://www.networkadvertising.org.

Ние също използваме услуги предоставяни от трети страни, като например Google Analytics и Yandex Metrica, за да ни помогнат да разберем как посетителите взаимодействат с нашия уебсайт и да ни помогнат да подобрим нашето потребителско преживяване.

6. Вашият избор

Ние смятаме, че е от ваша полза да получавате по-персонализирано преживяване. Когато знаем повече за вас можем да ви предложим повече ваучери, промо кодове и оферти от търговците, които харесвате. Но вие също така трябва да знаете, че можете да ограничите предоставянето на информация и да ограничите комуникациите, които Кодо ви изпраща.

Електронна поща

Можете да управлявате предпочитанията си за получаване на имейли, като изпратите заявка чрез формуляра за връзка с нас, намиращ се на адрес https://kodo.bg/help. Можете също така да управлявате абонаментите си, като следвате инструкциите за управление на абонаментите, съдържащи се в търговските съобщения, които ви изпращаме. Можете да изберете да се абонирате за някои типове съобщения и да се отпишете от други. Също така може да актуализирате предпочитанията си за абонамент от време на време. Ако искате да се откажете от получаването на оферти директно от търговци на дребно или бизнес партньори, можете да следвате инструкциите за отказване в имейлите, които те изпращат.

Бисквитки

Можете да управлявате как браузърът ви обработва „бисквитките“ и свързаните с тях технологии, като коригирате настройките за поверителност и сигурност. Браузърите са различни, затова направете справка с инструкциите, свързани с браузъра, за да научите за настройките за защита на личните данни и за сигурността. Моля, имайте в предвид, че ако деактивирате „бисквитките“, може да не успеете да получите достъп до някои персонализирани функции на нашите услуги. Можете да се откажете да бъдете таргетирани от определени рекламни компании онлайн на адрес: www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp.

Мобилни устройства

Ако осъществите достъп до някоя от нашите Услуги чрез мобилно устройство или мобилен браузър, можете да управлявате как информацията за местоположението ви се споделя с Кодо. Можете например да управлявате как мобилното ви устройство или мобилният ви браузър обработва „бисквитките“ и свързаните с тях технологии, като коригирате поверителността и настройките за сигурност на мобилното си устройство. Моля, направете справка с инструкциите, предоставени от вашия доставчик на мобилни услуги или от производителя на устройството, за да научите как да коригирате настройките на мобилното си устройство и мобилния си браузър. Моля, имайте в предвид, че ако деактивирате споделянето на информация за местоположението, може да не успеете да получите достъп до някои функции на услугите.

7. Достъп и коригиране на лична информация

Поддържането на актуалността на вашата лична информация ще ви гарантира, че ние ще Ви предлагаме най-добрите ваучери, промо кодове и оферти, които са на разположение чрез нашите търговци и бизнес партньори. Ако искате да получите достъп или желаете да корогирате личната информация, която съхраняваме за Вас, или може би имате други въпроси или искания, моля, свържете се с нас.

По принцип ние пазим Вашата лична информация толкова дълго, колкото ние е необходимо, за да ви предоставяме нашите услуги. Ако желаете да прекратите абонамента си за получаване на информационни съобщения или искате да не използваме личната ви информация, за да ви предоставяме услуги, моля свържете се с нас. В отговор ние ще спрем използването и или премахнем вашата лична информация, но може да запазим и използваме копия от нея, ако е необходимо, за да се спазим наши правни задължения, да разрешим спорове и да приложим наши споразумения.

8. Сигурност на личната информация

Кодо следва общоприетите в индустрията стандарти за защита на личната информация, която предоставяте чрез интернет. Например редовно наблюдаваме нашата система за евентуални уязвимости и атаки и използваме защитени протоколи за предаване на данни като SSL сертификат. Въпреки това предаването на данни по Интернет и електронното съхранение не могат да бъдат гарантирано сто процента сигурни. По тази причина няма гаранция, че информацията няма да бъде достъпна, разкрита, променена или унищожена поради злонамерено нарушаване във функциите на нашите физически и технически системи, причинено от трети лица. Ако имате въпроси относно нашите практики за сигурност, моля свържете се с нас.

9. Известие до потребители от държави извън ЕС

Кодо извършва дейността в България и други страни от ЕС като компанията собственик на Кодо е със седалище в Естония. Личната информация може да бъде достъпна от нас или прехвърлена от нас в Съединените щати или нашите  бизнес партньори или доставчици на услуги в други части на света. Като ни предоставяте лична информация, вие се съгласявате с такъв достъп и трансфери. Също така потвърждавате и приемате, че личната информация може да бъде предмет на искания за достъп от съдилища, правоприлагащи органи и национални органи за сигурност в България в съответствие със законите на странaта и ЕС. Ние ще защитим личната информация и сигурността на личната информация според нашата Декларация за поверителност, независимо от това къде се обработва или съхранява.

10. Практики за защита на личните данни от трети страни

Тази Декларация за поверителност се отнася само до използването и разкриването на информация от Кодо, получена чрез взаимодействието Ви с нашите Услуги. Други уебсайтове, които могат да бъдат достъпни чрез връзки от нашите Услуги, могат да имат свои собствени декларации за поверителност и практики за събиране, използване и разкриване на лични данни. Нашите търговци и бизнес партньори може да имат и свои собствени декларации за поверителност. Препоръчваме ви да се запознаете с декларациите за поверителност, предоставени от тези други страни, преди да им предоставите информация или да се възползвате от оферта или промоция.

11. Потребителска Общност

Нашите Услуги могат да съдържат потребителски общности и други места, където можете да публикувате публично информация, да общувате с други хора (например чрез дискусионни форуми или блогове), да давате оценка и мнение за продукти и търговци и да публикувате медийно съдържание. Преди да публикувате съдържание в нашия сайт, моля прочетете внимателно нашите Условия за ползване. Цялата информация, която публикувате ще бъде достъпна за всеки, който има достъп до Интернет, и всяка лична информация, която включвате в публикациите си, може да бъде прочетена, събрана и използвана от други лица по начин, който не можем да контролираме. Ако например публикувате имейл адреса си заедно с коментар, даващ указания как да се използва даден ваузер за отстъпка, може да получите нежелани съобщения от други лица. Ние не можем да контролираме използването на Лична информация от трети страни, която публикувате в общодостъпните части на Услугите. Моля, избягвайте публично публикуване на лична информация. Ако имате въпроси относно личната информация, която сте публикували публично в нашите общности, моля свържете се с нас.

12. Промени в тази Политика за поверителност

От време на време може да актуализираме тази Декларация за поверителност, за да разясним нашите практики или да отразим нови или различни практики за защита на личните данни, като например в случаи на добавяне на нови функции към нашите Услуги. Ако извършим някакви съществени промени, ние ще ви уведомим по електронната поща (изпратено на имейл адреса, който сте предоставили, ако сте се абонирали за нашия бюлетин) чрез известие, преди промяната да влезе в сила. Вашият продължителен достъп или използване на Услугите след влизането в сила на такива промени представлява съгласие от ваша страна с Декларацията за поверителност, в преработената и версия. Препоръчваме ви периодично да преглеждате тази страница, за да се информирате с най-новата информация за практиките ни за поверителност.

13. Поверителност на информация за деца

Ние от Кодо нямаме намерения някоя част от Услугите да бъде достъпна или използвана от деца на възраст под осемнадесет години и такова използване е забранено. Услугите са предназначени и се предлагат само на възрастни. Чрез използването на Услугите Вие декларирате, че сте навършили поне осемнадесет години и разбирате, че трябва да сте навършили поне осемнадесет години, за да купите стоките или услугите, рекламирани чрез Услугите. Ние незабавно ще изтрием информация, свързана с която и да е регистрация, за която получим информация, че регистрираният потребител, свързан с профила, не е навършил осемнадесет години.

Kodo.bg - Всички Оферти с Промо Код за Отстъпка